Hem

BARMAN CONSULTING AB

Välkommen till Barman Consulting AB

- Vi värdesätter ditt projekt

VÅRA TJÄNSTER

Vindkraft

Barman Consulting AB har flerårig erfarenhet inom vindkraftbranshen. Vårt fokus ligger på bygg och anläggning, GIS och hydrogeologi i projektets alla faser.

Eldistribution

Barman Consulting AB har flerårig erfarenhet av eldistribution. Vårt fokus ligger på projektering, markfrågor, GIS och hydrogeologi.

Kontrollansvar enligt PBL

Jonas Barman är certiferad Kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vi åtar oss Kontrollansvar för privatpersoner och företag (nivå N).

Vi erbjuder även andra tjänster såsom energiberäkningar och stöd vid bygglovsansökan.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Barman Consulting AB erbjuder effektiva och kvalitativa konsulttjänster inom vindkraft, eldistribution samt Kontrollansvar enligt PBL. Företagets fokus ligger på att effektivt och prisvärt ge mervärde till kundernas projekt. Barman Consulting AB ska vara ett kompetent och efterfrågat företag inom dessa affärsområden.

BARMAN CONSULTING AB

+46(0) 702 87 88 37

jonas@barman-consulting.se

www.barman-consulting.se