Eldistribution

BARMAN CONSULTING AB

ELDISTRIBUTION

Barman Consulting AB har flerårig erfarenhet inom eldistributionbranshen i Sverige. Vårt fokus ligger på projektering, markfrågor, GIS och hydrogeologi. Vi har arbetat med som teknisk expert vid projektering, upphandling och byggnation av transformatorstationer. Vi har arbetat med 3D projektering av kraftkabelprojekt. Vi har också gjort ett flertal hydrogeologska utredningar för ny- och ombyggnation av luftledningar och markförlagda kablar. Barman Consulting AB samarbetar med NEKTAB AB inom affärsområdet Eldistribution.

BARMAN CONSULTING AB

+46(0) 702 87 88 37

jonas@barman-consulting.se

www.barman-consulting.se